Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

17:15
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

dumbscream
17:10
1853 a3bc
.
dumbscream
17:09
17:06
dumbscream
17:05
Jeśli naprawdę chcesz się spotkać, to musi mieć to sens. Uważam, że lepiej późno niż wcale. Będziesz w domu w okolicach 1 listopada?

October 04 2017

dumbscream
18:37

(...) gdy jesteś nieobecny, ludzie o wiele mocniej zaczynają zdawać sobie z ciebie sprawę.

— Jakub Żulczyk - "Radio Armageddon"
dumbscream
18:23
18:23
6090 0de0
dumbscream
08:45
@damagecase Może chcesz porozmawiać bez bicia. Wyjaśnić wszystko. Chyba, ze nie chcesz mnie znać, to nie reaguj.
dumbscream
08:43
8616 9ec8
Reposted fromLoOuu LoOuu viadamagecase damagecase

September 22 2017

dumbscream
19:30
3318 a3f7
Reposted fromwazelina wazelina viajanealicejones janealicejones
dumbscream
19:29
dumbscream
19:28
1170 d917 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaszydera szydera
dumbscream
19:24
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viatobecontinued tobecontinued
dumbscream
19:24
2413 3d62
Reposted fromGIFer GIFer viajanealicejones janealicejones
19:22
7209 2a8d
dumbscream
19:12
dumbscream
19:10
19:08
5103 9dc9 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafreska freska
dumbscream
19:07
8633 fc59
Reposted fromwerczi werczi viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl